Τι είναι το τερρουάρ του Όρους ΌθρυςΤο τερουάρ είναι ένα σύνολο κλιματικών και εδαφικών παραγόντων και ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής (παρουσία υδάτων ,ποταμιών, δασών, ηλιακής ακτινοβολίας, χλωρίδας και πανίδας, εδάφους,υψομέτρου,ποικιλίας), που καθορίζει τα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων.


Λίγα λόγια για την παραγωγή του ελαιόλαδου AMFORA ICONS ενός από τα καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου:
Τα μεγάλα προιόντα όπως τα καλύτερα κρασιά του κόσμου ή τα μεγάλα ελαιόλαδα δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα καλλιέργειας του ανθρώπου αλλά της φύσης.Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που είναι υπεύθυνη εξολοκλήρου η φύση για να έρθει η αριστεία σε ένα προιόν. Αυτοί λέγονται εξωτερικοί παράγοντες όπου δεν μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος.