Η κατάλληλη εποχή συγκομιδής για την παραγωγή άριστου οργανοληπτικά εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου:
Υπάρχει η φήμη πως όσο πιο αργά μαζέψουμε τις ελιές τόσο περισσότερο ελαιόλαδο θα

πάρουμε με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζημώσεις όταν ο καρπός είναι ώριμος και να

έχουμε οργανοληπτικό ελάττωμα.Επίσης στον ώριμο καρπό είναι πολλές οι πιθανότητες να

χτυπηθεί από το μεγάλο εχθρό της ελιάς το δάκο.


Από μελέτες που έχουν γίνει με μέτρηση της ελαιοπεριεκτικότητας σε εργαστήρια οι ελιές

σταματάνε να παράγουν ελαιόλαδο και κατα επέκταση έχουν πλήρη ελαιοπεριεκτικότητα όταν